Čínský překladač vět zdarma

Zbývá 1000 znaků.

Přeložit text z:
do:

Překlad z čínštiny do češtiny

Je čínština opravdu složitá?

Čínština v podstatě není pouze jedním jazykem, ale celou skupinou. Pokud se tak hovoří právě o čínštině, má se na mysli hlavně ta standardizovaná. To je jazyk kodifikovaný a spisovný. Celkem čínsky hovoří hned 1,2 miliardy osob na celém světě.

Nejvýraznější rozdíl oproti jiným světovým jazykům, jako je třeba angličtina, pocítíte v psané formě. Pro jednotlivé slabiky (pozor, nikoli slova) se používají zvláštní znaky. Existuje jich několik tisíc, takže pokud vás to uklidní, notným oříškem nejsou jen pro cizince. Negramotných je díky složitosti znakového systému tohoto jazyka i celá řada Číňanů.

Zvláštností čínštiny je i to, že mluvená podoba se napříč jednotlivými oblastmi značně liší. Neliší se ale užívaný znakový systém. S tím, s kým se nedohovoříte, si tak můžete psát. Naopak se můžete naučit mluvit, aniž byste ovládali psaní. Uvádí se, že vzhledem k méně komplikované gramatice (žádné rody a jednoduché užívání časů) se při poctivém studiu můžete čínsky na úrovni běžného porozumění naučit zhruba za rok.

Zapomeňte na angličtinu, zkuste to čínsky

Čínština přitom zdaleka není zajímavá jen jakožto obchodní jazyk kvůli stále narůstajícímu ekonomickému významu Číny. Jedná se o velice květnatou řeč. Věděli jste, že pokud někoho v této zemi nazvete výrazem, jež by se dal doslovně přeložit jako „hloupý meloun”, právě jste ho jadrně titulovali klasickým českým debilem? Podobných perliček se tady skrývá ještě mnohem více.

Chcete se dozvědět o tomto exotickém jazyku podrobnosti? V porozumění vám pomůže online čínsko-český překladač vět. Na rozdíl od klasických slovníků nepřekládá jen jednotlivá slova, ale právě celé věty. Zadat si do něj můžete souvislý text v maximální délce 1 000 znaků. Ten zkopírujete do formuláře a vyberete volbu PŘELOŽIT. Pod původní verzí se pak obratem zobrazí překlad. Samozřejmě je možné překládat obousměrně, to znamená z čínštiny do češtiny.